VALIO PRO CHASE HIPAN SM-KILPAILUN TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Valio Oy (”Valio” tai ”me”) käsittelee PRO CHASE Hipan SM-kilpailuun ilmoittautuneiden ja kilpailuun valittujen henkilöiden henkilötietoja. Käytämme tässä tietosuojaselosteessa mukaan ilmoittautuneista ja kilpailuun valituista henkilöistä myös nimitystä ”rekisteröity”.

1. Kuka on henkilötietojesi rekisterinpitäjä?

Valio Oy (y-tunnus 0116297-6)
Meijeritie 6
00370 Helsinki

2. Mitä henkilötietojasi käsittelemme ja mihin tarkoituksiin?

Käsittelemme sinusta seuraavia, meille antamiasi henkilötietoja: nimesi, ikäsi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja paidan kokosi, tieto siitä, osallistutko naisten- vai miestensarjaan, sekä kilpailuun liittyvää kuva- ja/tai videomateriaalia sinusta. Käsittelemme myös kilpailussa palkittavien pankkiyhteystietoja.

Käsittelemme henkilötietojasi kilpailun osallistujien valitsemiseksi ja kilpailun toteuttamiseksi. Käsittelyn oikeusperusteena on sopimuksen täytäntöönpano sinun ja Valion välillä (ilmoittautumalla kilpailuun sitoudut samalla sen sääntöihin).

3. Ketkä käsittelevät henkilötietojasi?

Henkilötietojasi käsittelevät vain ne työntekijämme, jotka ovat mukana järjestämässä PRO CHASE Hipan SM-kisoja.

Keräämme henkilötietosi kumppanimme Nebula Oy:n tarjoaman ilmoittautumisjärjestelmän kautta, jota ylläpitää kumppanimme Bob the Robot Oy. Välitämme henkilötietosi tapahtumatoimisto Pulp Agency Oy:lle, joka tuottaa kilpailun ja on yhteydessä osallistujiin Valion puolesta. Lisäksi luovutamme tapahtumassa otettavaa kuva- ja/tai videomateriaalia myös kilpailun yhteistyötahojen, Radio Novan ja Radio NRJ Finlandin, verkkosivustojen ja sosiaalisen median kanavien käyttöön.

4. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi kilpailun keston ja järjestämisen ajan, ja poistamme henkilötietosi 30.3.2019 mennessä, jollei lainsäädäntö toisin vaadi.

Kuva- ja/tai videomateriaali, jossa olet mukana, jää käyttöön Valion ja yhteistyökumppaneiden verkkosivustoille ja sosiaalisen median kanaviin, kuten Facebook-, YouTube- ja Instagram -kanaviin.

5. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Huolehdimme henkilötietojen tietoturvallisuudesta asianmukaisilla hallinnollisilla ja teknisillä suojaustoimilla. Olemme rajanneet henkilötietojen käsittelypiiriä niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu.

Valion käsittelemiä henkilötietoja sisältävät järjestelmät ja tietokannat sijaitsevat palvelimilla, joita Valio säilyttää lukituissa tiloissa, ja joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja työtehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Valio on suojannut palvelimet ja tietoverkot asianmukaisella palomuurilla ja muilla teknisillä suojauksilla. Palvelintilat on suojattu kulunvalvontajärjestelmillä.

7. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus:

Sinun on esitettävä edellä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntösi kohdan 11 mukaisesti. Voimme pyytää sinua varmentamaan henkilöllisyytesi tai tarkentamaan pyyntöäsi ennen sen toteuttamista.

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

8. Keneen voit ottaa yhteyttä?

Jos haluat toteuttaa edellä mainittuja oikeuksiasi tai jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä Valion tietosuojavastuulliseen sähköpostitse: privacy.office@valio.fi, puhelimitse +358 10 381 2185 tai postitse: Valio Oy, Tietosuojavastuullinen, Meijeritie 6, 00370 Helsinki.